Ge ditt bidrag till insamlingen

Självklart kan du som inte vill delta i loppet delta i insamlingen till förmån för Ålands cancerförening. Fyll antingen i formuläret här nedan och ange summa du vill betala eller betala direkt till vårt kontonummer FI88 1779 3000 0041 77 och märk betalningen med “bidrag till insamlingen”.

Tack för ditt stöd i kampen mot cancern!