1,5 km gång

  • Starttid:
  • Klockan 13.30.
  • Vilka kan gå?
  • Alla!
  • Bra att veta:
  • Du får själv kolla din tid på en display i målområdet. Medalj till alla.